ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ