ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
image

image เอกสารแนบ