ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ นายพฤทธิ์ สันวงศ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค ๒ เนื่องในโอกาสศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจสู้ภัยโควิดและศูนย์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ศาลแรงงานภาค ๒”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ