ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายตระการ พันธ์ุขะวงศ์ อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะอัยการ เข้าพบ นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของประเทศไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น และหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
image

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ