ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์โลกด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในศาลฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม
image

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ