ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ผ่านการถ่ายทอดสัญญาภาพและเสียง (Facebook Live เพจสื่อศาล) โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดโครงการฯ จัดโดยสำนักส่งเสริม ตุลาการ
image

image เอกสารแนบ