ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแด่ นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายณรงค์ฤทธิ์ โหรสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นางสาวอาภาภรณ์ รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และ นางสาวพรสุดา สุขสราญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ