ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี และ คณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ต่อมา เวลา 10.30 นาฬิกา นางวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและคารวะ นายนพดล มณีนาค เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
image

image เอกสารแนบ