ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายไกรพิชณ์ ปิยสิรานนท์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และ นายขวัญชัย บัวโทน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรีดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE Meeting) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธ
image

image เอกสารแนบ