ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นำคณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแว็คเข็มแรก รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : Covid - 19 ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลในการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่บุคลากร ใน
image

image เอกสารแนบ