ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โดยนายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564” เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่างร่วมกัน บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง
image

image เอกสารแนบ