ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “การไกล่เกลี่ย และการทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” ในการนี้ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางทัศนีย์ พุ่มขจร นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คู่ความ ทนายความ บุคลากรและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ผ่านระบบการประชุม ทางจอภาพโปรแกรม Google Meet
image

image เอกสารแนบ