ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 4/2564 และ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) ร่วมกับ นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๒
image

image เอกสารแนบ