ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จัดโดยสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ในการนี้ นายชาตรี พงษ์อาภา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานเปิดโครงการ
image

image เอกสารแนบ