ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี
image

image เอกสารแนบ