ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยออนไลน์และพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำหมู่บ้าน” เพื่อเป็นศูนย์ติดต่อและประสานการพิจารณาคดีไกล่เกลี่ยออนไลน์และพิจารณาคดี อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ความกับศาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการนี้ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมไกล่เกลี่ยออนไลน์โดยใช้ศูนย์ไกล่เกลี่ย ออนไลน์และพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำหมู่บ้าน
image

image เอกสารแนบ