ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรำลึกเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2564 โดยมี นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และผู้อำนวยการฯ ร่วมวางมาลัยข้อพระกรเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
image

image เอกสารแนบ