ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ผ่านระบบ การประชุมทางจอภาพ (Google Meet) และมอบของที่ระลึกให้แก่ นางบังอร เชี่ยวเชิงชล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
image

image เอกสารแนบ