ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับ นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
image

image เอกสารแนบ