ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นางสาวณัฐวี คำพันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และหารือข้อราชการเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
image

image เอกสารแนบ