Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ ( ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ) เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรีมอบหมายให้ นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีimage
image

image เอกสารแนบ