Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2567) เวลา 7.30 นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี พบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลาimage
image

image เอกสารแนบ