ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดและเจริญนวคหายุสมธัมม์ โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
image

image เอกสารแนบ