ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบโล่และประกาศนียบัตร แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชิ้นที่ 2 และรางวัลผู้สร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานดีเด่น ระดับศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ศาลที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชิ้นที่ ๒ และรางวัลผู้สร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานดีเด่นประจำเดือน มิถุนายน และสิงหาคม และในรอบเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2562 (ไตรมาส) โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  ผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี