ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 10.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการออกหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS)
image

image เอกสารแนบ