ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ จ่าสิบตำรวจ นิกร น้อยรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุบวชใหม่
image

image เอกสารแนบ