ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องเลื่อนคดีและกำหนดนัดพิจารณาคดีใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : covid -19)

image เอกสารแนบ