Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวณัฐกมน ปัญญาดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ สิบโทเปรมศักดิ์ เสนา หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ดำเนินการฝึกทบทวนระเบียบแถวและออกกำลังกาย แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีimage
image

image เอกสารแนบ