Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี การเปลี่ยนนาม “ศาลเมืองกบินทร์บุรี” เป็น “ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี” ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกบินทร์บุรี image
image

image เอกสารแนบ