ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

image เอกสารแนบ