Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้บริการคู่ความ ในการยื่นคำขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่ยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing เป็นไฟล์ประเภท PDF หรือ PDF/A ซึ่งถือเป็นต้นฉบับ และถือว่าได้ทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานที่รองรับ การส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบซึ่งถือว่าเป็นสำเนาที่ได้รับรองตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและคู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาลimage
image

image เอกสารแนบ