ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี, ถนน

ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา, ต.กบินทร์  

อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-280210

โทรสาร  037-280206

 อีเมล์

kbbc@coj.go.th

 

 Social