ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี