ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี