ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เปิดโครงการ “กีฬาศาลสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี” ในการนี้ นายนพดล มณีนาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เข้าพบเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่และหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 19.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฟังสวดอภิธรรม คุณพ่อประจบ นวลสุวรรณ์ บิดาคู่สมรส นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ในการบริหารงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิด “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” โดยมี นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานในการประชุม ผ่านทางโปรแกรมสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet)

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image