ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรีเข้าพบเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ต่อมา เวลา 13.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายสมพร วงษ์ตาแสง ประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะ เข้าพบเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ต่อมา เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ให้การต้อนรับ นายไชยโย มะลิผล อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะอัยการ เข้าพบเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่และหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี และ คณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ต่อมา เวลา 10.30 นาฬิกา นางวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและคารวะ นายนพดล มณีนาค เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมส่ง นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image