Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2566 ร่วมกับ นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๒ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ณ สำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กันยายน 2566" โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะ สร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงวิศวกรรมอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image