Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบเงินสวัสดิการให้แก่มารดาของ นางอภิญญา กิมฮั่นเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ซึ่งพักรักษาอาการป่วย วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗” ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายวุฒิกร พัฒนโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบ และหารือเกี่ยวกับ โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขของศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก เช่นการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม แพทย์แผนไทย และสุขภาพจิต วันนี้ ( ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจ เจ้าพนักงานตำรวจศาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ร่วมกับศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image