ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวกราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้จัดการประชุมข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เพื่อนำนโยบายของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรีมาสู่การปฏิบัติ

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image