Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๘ และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสำนักงานคุมประพฤติฯ, การกำหนดแนวปฏิบัติคดีผู้บริโภค, ระเบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๘ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ ช่างเพียร นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีวัตถุประสง วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ตาม “โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ทำให้จิตใจผ่องใสเข้าใจในหลักธรรมะ สามารถนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิต วันนี้ (วันที่ 20 มิถุนายน 2567) เวลา 09.09 นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องพารฤก (พา-ระ-ลึก) ห้องจัดแสดงประวัติและพัสดุเก่าของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี การเปลี่ยนนาม “ศาลเมืองกบินทร์บุรี” เป็น “ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะฯ ในการตรวจราชการฯ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นฯ

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image