ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเกิดในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 ต่อมา เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารศาล ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีทดตลาด ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ผ่านการถ่ายทอดสัญญาภาพและเสียง (Facebook Live เพจสื่อศาล) โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดโครงการฯ จัดโดยสำนักส่งเสริม ตุลาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ ตามโครงการสวดมนต์ประจำวันพระ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และให้ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ เจริญภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าใจในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image