ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID 2019) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 3/2564 กับ นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยท่านอธิ ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาส“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี วันจันทร์ที่ 26 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายไกรพิชณ์ ปิยสิรานนท์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และ นายขวัญชัย บัวโทน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรีดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE Meeting) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธ

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image