Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สวนมหามงคล ๗๒ พรรษา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงานให้การต้อนรับ หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและทนายความ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยนางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี รับมอบกระดาษ จำนวน ๑๖๙ รีม จากบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “กระดาษเก่าแลกเปลี่ยนกระดาษใหม่”มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าแล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยนางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาค

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image