Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ นวมโคกสูง ผู้จัดการธนาคารออมสินศูนย์ควบคุม และบริหารหนี้เขตปราจีนบุรีและคณะ เพื่อหารือร่วมกัน ในโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รว วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสาวกิ่งชฎา อมแย้ม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ตาม “โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ทำให้จิตใจผ่องใสเข้าใจในหลักธรรมะ สามารถนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน อย่างมีสติก่อให้เกิดปัญญาและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องรับสมัครทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเม

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image