ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2562-2563 เรื่อง “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา หรือจำเลย และโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น” โดยในการนี้ นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นายไกรพิชณ์ ปิยสิรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดกบินทร์บุรี และ นายขวัญชัย บัวโทน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้บรรยาย เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการ “ ปฏิบัติธรรมนำสุข ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงาน และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา จ่าสิบตำรวจ นิกร น้อยรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายตระการ พันธ์ุขะวงศ์ อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะอัยการ เข้าพบ นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของประเทศไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น และหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ นายพฤทธิ์ สันวงศ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค ๒ เนื่องในโอกาสศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจสู้ภัยโควิดและศูนย์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ศาลแรงงานภาค ๒” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image