Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายชยุต แก้วรัตน์ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกระเบียบแถว และบุคคลท่ามือเปล่า แก่เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำศาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจี ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๒ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์ ช่างเพียร นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ดำเนิน “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2567) เวลา 8.20 นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ตาม “โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันนี้ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายดัสกร วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ เพื่อหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสน

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image