ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธงไท รัมมะศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรม ร่วมส่งและมอบพวงมาลัย แสดงความยินดี แด่ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เนื่องในวาระโยกย้าย 1 เมษายน 2566 เพื่อย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก แด่ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายธนิทธิ์พล ท่าพริก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายประมวล ศิรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายขวัญชัย บัวโทน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นางสาวฐิติรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และ นางสาวธนานันท์ รอดสังวาลย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก แด่ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายธนิทธิ์พล ท่าพริก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายประมวล ศิรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายขวัญชัย บัวโทน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นางสาวฐิติรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และ นางสาวธนานันท์ รอดสังวาลย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เคล็ดลับสู่การเป็นศาลดีเด่น เพื่อรับใช้ประชาชน ของศาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศศาลดีเด่นในกลุ่มศาลประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบโปรแกรมสื่อสารทางไกล ผ่านจอภาพ (ZOOM Meeting)

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image