Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ " เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะ สร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาจังหวัดปรา วันนี้ (วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายสมพร วงตาแสง นายกสภาทนายความอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้การต้อนรับนางสาววิยดา จั่นทอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี นายดัสกร วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี และ นางพรพิศ ด่านพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับ วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓ ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะ เข้าคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบิน

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image