ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 07.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายภูชิชย์ จิตรบุญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายฐานันดร เอมะศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด “อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง)” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 10.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการออกหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS) นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ จ่าสิบตารวจ นิกร น้อยรักษา ผู้อานวยการสานักงานประจาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมกับเจ้าพนักงานตารวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่เรือนจา เพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุร้ายในการควบคุมผู้ต้องขังของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๑ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในภาค ๒

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image