ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ (วิทยากรตัวคูณ) ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2565 โดยมี นายฐานันดร เอมะศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางสมลักษณ์ แสงศิริ เตรียมเชิดติวงศ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาเวลา 13.00 นาฬิกา นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฯ มอบเงินรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับจัดสรร จากสำนักงานศาลยุติธรรม และ เวลา 13.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ปาพจน์ สีทองเพีย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระบัว วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางวัชรี พาทอน นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชร่วมกับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี ผู้พิพากษาฯ และ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายสมพร วงษ์ตาแสง ประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะเข้าคารวะ และขอพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และหารือข้อราชการเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นางสาวณัฐวี คำพันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และหารือข้อราชการเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image