ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องเลื่อนคดีและกำหนดนัดพิจารณาคดีใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : covid -19) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จัดโดยสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ในการนี้ นายชาตรี พงษ์อาภา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 4/2564 และ นางสมศรี นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) ร่วมกับ นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๒ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “การไกล่เกลี่ย และการทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” ในการนี้ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางทัศนีย์ พุ่มขจร นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คู่ความ ทนายความ บุคลากรและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ผ่านระบบการประชุม ทางจอภาพโปรแกรม Google Meet

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image