ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์