ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “รักษ์ศาลร่วมใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญภาวนา”
image

image เอกสารแนบ