Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กันยายน 2566" โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะ สร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม image
image

image เอกสารแนบ