Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณimage
image

image เอกสารแนบ