ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 07.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายภูชิชย์ จิตรบุญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ