Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสาวกิ่งชฎา อมแย้ม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ตาม “โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ทำให้จิตใจผ่องใสเข้าใจในหลักธรรมะ สามารถนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันimage
image

image เอกสารแนบ