ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

image เอกสารแนบ