Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงวิศวกรรมอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ